Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraar

Ben je aanvullend verzekerd? Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden het tarief van de Shiatsu behandeling grotendeels vanuit uw aanvullende verzekering. Deze vergoeding gaat NIET van het eigen risico af. En een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Mijn advies is om navraag te doen bij je eigen zorgverzekeraar.

Mijn praktijk  is geregistreerd bij de beroepsvereniging NVST, Nederlandse vereniging Soma Therapeuten en bij de RBCZ

De leden van de NVST werken volgens vastgestelde kwaliteitseisen en zijn daarnaast onderworpen aan een klacht- en tuchtreglement.